село Големо Бучино, област София
village life logo

село Големо Бучино, област София

image pointerсело Големо Бучино, България

Обща информация


635
Население
20.0%
Престъпност
47.5%
Битови условия
-
Екосъобразност

distance Население


Население: 635
Деца: 21 - 50
Под 50г.: над 30%
Чужденци: Не знам
Етнически състав: няма малцинствени групи

Характеристики на населението


услужливи 100.0%
предпазливи 60.0%
комуникативни 100.0%
добронамерени 60.0%

Условия на живот


Категория/и на замята: седма
Инфраструктура 80.0%
Обществен транспорт 100.0%
Електрозахранване 100.0%
Водоснабдяване 100.0%
Мобилен обхват 100.0%
Интернет 100.0%
ТВ 100.0%
Чистота 80.0%
Достъпност 90.0%

distance Повече информация

езеро/язовир планина исторически забележителности