Партньори - VillageLife
village life logo

Партньори

Защо да подкрепите проекта?

Social responsibility

Социална отговорност

Подкрепяте хората да следват мечтите си в търсене на по-добри условия за живот на село.

Communication

Комуникация

Възможност да позиционирате компанията ви по 7 различни начина през Village Life.

Customers

Клиенти

Новодомците са едни от най-активните потребители на пазара.

Social asset

Социална придобивка

Вероятно и хора от вашия екип търсят имот на село. Те ще имат по-бърз и задълбочен достъп до информацията.

Пишете ни!